Milí občané,
předkládáme před Vás brožuru, která má za cíl přiblížit Vám práci Komise Rady města
Frýdek-Místek pro obnovu kulturních míst, historických památek a významných lokalit ve
Frýdku – Místku. Pro mě osobně je oprava historických památek prioritou, během dvou let se
povedlo opravit několik kulturních památek, ale také drobných historických památek, a to
nejen sakrálních. Všechny tyto památky jsou součásti naší historie, zkrášlují veřejný prostor
našeho města. Jsem proto velmi rád, že těchto opravných památek v posledních letech
přibývá a město Frýdek-Místek se i díky tomuto stává příznivějším místem pro bydlení, ale také i pro návštěvníky. I na zbytek volebního období mám připraven seznam památek, které je třeba opravit. Jedná se například o památník Miroslava Tyrše v sadech Bedřicha Smetany či o dřevěný kříž v Lískovci. Chtěl bych poděkovat všem, kterým není lhostejný stav našich historických památek, je třeba si totiž vážit toho, co nám zde zanechali naše předkové.

Brožura k obnově veřejného prostoru

Marcel Sikora