Dnes jsme na zasedání Zastupitelstva města schválili 400 tis. korun dotaci na zpracování stavebně technického průzkumu a zaměření krypty v Bazilice ve Frýdku včetně hydrogeologickému průzkumu, pasportu kanalizace a odvodnění, posouzení klimatologa. Nyní je velkým problém velká vlhkost v kryptě, což má za následek drolení se cihel.

Cílem je zpřístupnění krypty veřejnosti v pravidelných intervalech, což přinese zatraktivnění celého města v očích turistů. Je to i jeden z bodů našeho volebního programu, kde jsme se zavázali zviditelnit Frýdek jako poutní místo.
Marcel Sikora
předseda klubu zastupitelů za KDU-ČSL