Milí občané, dovolte nám ještě krátké shrnutí situace z posledního zastupitelstva.
V úterý 16. března se událo velké překvapení na zastupitelstvu města. Bez předchozího upozornění a bez vypovězení koaliční smlouvy byli lidovečtí radní a kolegové ze sociální demokracie odvolání. Ale taková je politika, v zastupitelstvu se našla jiná většina, což je legitimní a demokratické. Rozhodně tím nekončí naše práce zastupitelů pro Frýdek-Místek. Zůstáváme v zastupitelstvu, jsme v komisích a výborech, kde můžeme i nadále ovlivňovat chod města. Stále jsem k dispozici pro vás občany a to jak v kanceláři na Magistrátu ve Frýdku nebo také na e-mailové adrese sikora.marcel@frydekmistek.cz.
Rozhodně jsme připraveni spolupracovat se současnou koalicí a rádi ji předáme naše zkušenosti, které jsme získali. Myslím, že i koalice a opozice může spolupracovat, mělo by nám jít všem o společnou věc. A to je, aby Frýdek-Místek byl ještě lepší město. Stejně tak, ale budeme pečlivě sledovat práci této nově vzniklé koalice. Za dva roky, kdy jsem zastával pozici náměstka primátora pro sociální oblast a péči o památky se povedla celá řada akcí. Vzpomeňme například instalaci klimatizace do Hospice, oprava bytových jader v Penzionu na ulici Lískovecké, v Jeslích se opravil poslední pavilon, aktuálně započala výstavba společných prostor v Domově pro seniory. Povedlo se nám prosadit zrušení poplatků za komunální odpad pro děti do 6 let, začal fungovat taxi pro seniory. Co se týká památkové péče, tak se každoročně opravilo několik nejen sakrálních památek na území města.
Na závěr bych chtěl popřát nové koalici mnoho úspěchů v práci pro Frýdek-Místek, a aby nezapomněli, že tady jsou opravdu pro občany města.
Marcel Sikora, za zastupitelé KDU-ČSL