Priority KDU-ČSL

PRO mladé lidi a rodiny s dětmi

 • Z bývalého hotelu Centrum vytvoříme startovací byty pro mladé lidi a mladé rodiny
 • Zavedeme taxi pro rodiče s dětmi tzv. baby taxi za účelem návštěvy lékaře
 • Rozšíříme hranici zrušení poplatku za odpad dětem do 6 let (nyní 3 roky)
 • Pro rodiny s dětmi zavedeme rodinné pasy

PRO seniory

 • Zavedeme senior taxi
 • Vybudujeme lavičko-stezky
 • Podpoříme vznik penzionů pro seniory v lokalitě u arboreta
 • Podpoříme aktivity seniorů v novém Centru aktivních seniorů v ul. Pionýrů

PRO památky, kulturu a cestovní ruch

 • Budeme pokračovat v plánech zpřístupnit kryptu v Bazilice minor ve Frýdku
 • Dotacemi přispějeme na opravu drobných sakrálních památek (kříže, kapličky, sochy)
 • Budeme podporovat zavedené kulturní akce – Mezinárodní folklorní festival, Sweetsen, aj.
 • Podpoříme aktivity Faunaparku
 • Chceme i nadále pokračovat ve spolupráci se Slezanem
 • Podporujeme dostavbu Národního domu s multifunkčním sálem na návrh arch. Evy Jiřičné
 • Chceme přispět na opravu evangelického kostela, který je v havarijním stavu

PRO dopravu

 • Vystavíme další parkovací místa
 • Podpoříme výstavbu cyklostezek
 • Chceme vybudovat cyklovež u nádraží CD (jako je napr. v Třinci, Přerově)
 • Zoptimalizujeme parkování na Zámeckém náměstí
 • Zachováme MHD zdarma
 • Ve spolupráci s RSD budeme snižovat dopady výstavby obchvatu

PRO sport a volný čas

 • Budeme pokračovat v budování workoutových hřišt např. v parku na Slezské u Sokolovny
 • Provedeme rekonstrukci stávajících dětských hřišt a vybudujeme hřiště nová
 • Zrealizujeme skatepark ve Frýdku-Místku
 • Chceme více využít frýdecký les např. vybudováním „opičí dráhy“
 • Podpora sportu u dětí a mládeže ve sportovních klubech, ale také formou zájmových kroužků na základních a středních školách
 • Zasadíme se o převod plaveckého bazénu na ulici Pionýru z kraje na město
 • Podpoříme vznik saunového světa v lokalitě na Olešné

PRO kvalitní vzdělání

 • Nadále budeme podporovat volnočasové organizace působící na území města
 • Chceme pro každého prvňáčka uvítací balíček
 • Podpoříme rozvoj MŠ, ZŠ, SŠ (úzká spolupráce města se zřizovatelem)

PRO zdravé životní prostředí

 • Chceme ve městě ekologické autobusy
 • Nadále budeme podporovat výměnu domácích kotlů za ekologické
 • V některých částech města vybudujeme nádoby na odpad do země
 • Za každé narozené dítě zasadíme strom

PRO zdravé finance

 • Nezvýšíme daň z nemovitosti
 • Nechceme navyšovat zadlužení města
 • Nadále budeme kontrolovat využití dotací poskytované městem