Stávající varhany postavila na sklonku 2. světové války kutnohorská firma Josefa Melzera. Sice zatím slouží, nicméně se jedná o zvukově, materiálově a technicky podprůměrný a nespolehlivý hudební nástroj, který byl do Chlebovic dodán v pohnuté době počátkem roku 1945, a tak na něm lze spatřit materiálovou nouzi a všeobecné strádání válečných let. Celkové náklady na nové varhany s 10–11 rejstříky by měly činit cca 3 mil. Kč. Doposud bylo získáno 1 mil. Kč jako dary od firem. Další sbírky budou probíhat v kostele a na zbývající část již je předjednána bezúročná půjčka od Biskupství ostravsko-opavského. Věřím, že tato sbírka bude stejně úspěšná jako sbírka DARUJ FM na opravu evangelického kostela, kdy občané poslali na transparentní účet 290 tis korun a město Frýdek-Místek dodalo 200 tisíc. Darovat můžete zde  https://1url.cz/5zpIO

Marcel Sikora, náměstek primátora